Thursday, 27 October 2016

Sulphur Springs and volcano, St. Lucia

We have seen a few active volcanos in the world and most of them in the shape of a mountain with a wide crater. Here on the island of St. Lucia the volcano is flat but not less active. Between the green landscape, we see a brown grey surface smoking.

The active part of the volcano is releasing its heat, there are multitude of ponds with hot water geysers. It is actually boiling and dangerous. If you fall into one of these very active ponds, you burn alive. It makes you wonder, is there is any chance of an eruption. The guide of the park explained this is monitored closely and there is no danger.

We walk alongside the volcano towards the entrance of the park. It intensively stinks, just like rotten eggs. At the springs, where the temperature is lower, people are taking a relaxing bath. Wellness with a smell.

We hebben reeds vele actieve vulkanen gezien maar de meeste zijn in de vorm van een berg met grote krater. Hier op St. Lucia is de vulkaan vlak maar niet minder actief. In het groene landschap bevindt zich een rokende bruin grijze oppervlakte.

Het actieve gedeelte van de vulkaan stoomt en er zijn vele putten met geisers. Het water aan de oppervlakte kookt en het is heel gevaarlijk. Als je hier in zou vallen, verbrand je levend. We vroegen ons af of er een kans op een grote eruptie was. De gids van het park informeerde ons dat de activiteit van de vulkaan constant wordt opgevolgd en er geen gevaar dreigde. 

Langs de vulkaan wandelen we naar de ingang van het park. Het stinkt hier ongelooflijk hard naar rotte eieren. Verderop bij de warm waterbronnen is de temperatuur lager en aangenaam. Mensen nemen hier een ontspannend bad. Een kuuroord met een reukje. 
 
Sulphur Springs St. Lucia

Sulphur Springs St. Lucia

Sulphur Springs St. Lucia

Sulphur Springs St. Lucia

Sulphur Springs St. Lucia

Sulphur Springs St. Lucia

Sulphur Springs St. Lucia

Sulphur Springs St. Lucia

Sulphur Springs St. Lucia

Sulphur Springs St. Lucia

Sulphur Springs St. Lucia

Sulphur Springs St. Lucia

Sulphur Springs St. Lucia

Sulphur Springs St. Lucia

Sulphur Springs St. Lucia

Previous St. Lucia article: The pitons and General Impressions of St. Lucia

Previous Volcano article: Cerro Dragon volcano with changing landscapes, Galapagos

Return to main page

Tuesday, 25 October 2016

The pitons and General Impressions of St. Lucia

One of the most popular postcard shots of St. Lucia Island are the twin peak mountains called the pitons. The journey to go and see them takes at least three hours by car through small mountain roads. People with motion sickness sensitivity are advised to take precautions.

On the way you pass through Soufriere and Anse La Raye, it gives you an impression of local villages. We would not recommend to get out of the car for safety reasons.

In the port, where our cruise ship was docked you have beautiful views from the deck. There was also a Tuï ship and a Star Clipper.

Eén van de meest voorkomende postkaart aanzichten van St. Lucia zijn van de tweelingbergen de Pitons. De rit om deze te gaan zien neemt op zijn minst drie uren in beslag op kleine bergwegen. Mensen die gevoelig zijn aan bewegingsmisselijkheid dienen hun voorzorgen te nemen.

Onderweg rij je door Soufriere en Anse La Raye, het geeft je een impressie van lokale gemeenschappen. We raden je aan hier niet je auto te verlaten uit veiligheidsoverwegingen. 

In de haven ligt ons Cruise schip, van op het dek heb je prachtige zichten over de baai. Er lag ook een schip van Tuï en een Starclipper. 
 
St. Lucia pitons

St. Lucia pitons

St. Lucia sailing cruise

St. Lucia

St. Lucia

St. Lucia

St. Lucia

St. Lucia old barn

St. Lucia bay

St. Lucia

St. Lucia

St. Lucia

St. Lucia port Piramid

St. Lucia Tui

St. Lucia Tui

Previous St. Lucia article: Walking through the rainforest up to the Errand waterfall

Previous General Impressions article: General Impressions of Dijon

Return to main page

Sunday, 23 October 2016

Sagrado Corazon de Jesus, Tibidabo, Barcelona

This church is located on the Tibidabo Mountain in the outskirts of Barcelona. In de foreground, you see a small historic carnival fair. The church has two levels with beautiful ceilings and paintings. On top of the highest tower, Jesus is looking down over Barcelona.

The ground level has a circular construction and is rather small. Going to the second elevation level, you find an enormous church. The day we were at Tibidabo, there was a procession to celebrate the jubilee of mercy. It was very crowded.

De kerk is gelegen op de Tibidabo berg aan de rand van Barcelona. Op de voorgrond zie je een kleine antieke kermis. De kerk is opgebouwd op twee niveaus met prachtige plafonds en schilderwerken. Bovenop de hoogste toren kijkt Jezus naar beneden over de stad Barcelona. 

De beneden kerk (kapel) heeft een cirkelvormige constructie en is relatief klein. Op het tweede verdiep vind je een enorme kerk. De dag van ons bezoek was er een processie ter eer van het Jubileum van de Barmhartigheid. Het was er heel druk. 
 
Sagrado Corazon Tibidabo

Sagrado Corazon Tibidabo

Sagrado Corazon Tibidabo

Sagrado Corazon Tibidabo

Sagrado Corazon Tibidabo

Sagrado Corazon Tibidabo

Sagrado Corazon Tibidabo

Sagrado Corazon Tibidabo

Sagrado Corazon Tibidabo

Sagrado Corazon Tibidabo

Sagrado Corazon Tibidabo

Sagrado Corazon Tibidabo

Sagrado Corazon Tibidabo

Previous Barcelona article: Restaurant Watatsumi on Plaza Espagna

Previous Church article: Convent of the Bernardines and museum, Dijon

Return to main page